Druhá adventní neděle

I tuto neděli se konal v kostele sv. Václava adventní koncert, tentokrát v režii naší farnosti.
Zazněly skladby J. S. Bacha, G. P. Telemanna, A. Vivaldiho,  B. A. Viedermanna, M. Schütze a J. G. Walthera v podání pěti mladých talentovaných hudebníků: Martina Bureše – varhany,  Emy Hejlové – flétna,  Marie Pavlasové – housle, Marie Polákové – housle, Rity Smolákové – varhany. Děkujeme za krásný hudební zážitek.

HS