Senioři

Projekt čtvercování

Každé pondělí od 9 hodin se schází skupina žen ve farní klubovně, pleteme nebo háčkujeme z vln čtverce na výrobu dek pro chudé děti z Afriky. Vyrobené čtverce, rukavice, ponožky nebo pletené hračky posíláme do Jihoafrické republiky, kde čtverce sešijí do dek, ty potom slouží nemocným. Pleteme také obinadla z čisté bavlny, vozíme je do Olomouce, odkud jsou odesílána do zemí, kde pomáhají nemocným s malomocenstvím, do tzv. leprosárií.

Při setkání nad jehlicemi se také dobře bavíme, zpíváme si, cvičme, čteme si zajímavosti, občas vyrazíme do kavárny, prostě je nám spolu dobře. Máte-li chuť, můžete naše společenství rozšířit, budete vítány.

Kontaktní osoba – Lída Šebrlová,
tel. :     +420 605 705 034

 

Farní káva

V neděli po mši svaté se můžete zastavit ve farní klubovně na kávu, čaj a milé popovídání.