Svatba

S dostatečným předstihem je třeba dohodnout s knězem termín svatby. Poté, přibližně 3 měsíce před obřadem, se uskuteční schůzka na faře, na kterou si snoubenci přinesou osobní doklady, potvrzení o křtu (pokud byli pokřtěni), kopie rodných listů a osvědčení z matriky.