O farnosti

Farnost leží v Královéhradecké diecézi, vikariát Ústí nad Orlicí.

Adresa farnosti:

Římskokatolická farnost – děkanství Lanškroun
nám. Aloise Jiráska 2
563 01 Lanškroun

IČO: 44471041
Číslo účtu: 132 234 9349/0800

e-mail: rkf.lanskroun@dihk.cz

P.  Zbigniew Jan Czendlik – děkan
tel.                    : +420 775 090 611
e-mail (pracovní): czendlik.zbigniew@dihk.cz
email (osobní)    : zibi@zibi.cz
www                 : https://www.facebook.com/zbigniew.czendlik/?fref=ts

Vojtěch Smolák – trvalý jáhen
tel.     : +420 734 396 141
e-mail: smolak.vojtech@dihk.cz

Hana Skalická – pastorační asistentka
tel.     : +420 730 552 040
e-mail: skalicka.hana@dihk.cz

Jaroslav Dajč – kostelník
tel.     : +420 603 865 376

Jan Gregora – technický správce
tel.     : +420 773 597 736

Jakub Janisch – správce  – pronájem prostor restaurace U Pastýře
tel.     : +420 777 088 353
email    :upastyre.info@gmail.com
www     :https://www.facebook.com/upastyre.lanskroun/

Renáta Hoffmannová – manažerka pro besedy a veřejná vystoupení
tel.     : +420 605 756 624
e-mail: hoffmannova.renata@gmail.com
www  : https://www.hoffmannova.cz

Kostely ve farnosti:
Lanškroun – sv. Václava, sv. Maří Magdalény a sv. Anny
Horní Třešňovec – kaple Nanebevzetí Panny Marie
Albrechtice – kaple sv. Anny
Sázava – kaple sv. Prokopa

Další farnosti:
korespondenční adresa:
nám. Aloise Jiráska 2
563 01 Lanškroun
Žichlínek – kostel Narození Jana Křtitele
Luková     – kostel sv. Markéty