Biřmování

Svátost biřmování vyžaduje od žadatele osobní zralost a osobní rozhodnutí, že bude ve svém životě brát Boha vážně. Duch Svatý tak propůjčuje naší víře svou sílu a odhodlání žít pro Krista. Katechismus sděluje: (KKC 1285) Svátost biřmování pokřtěné dokonaleji spojuje s Církví a obdařuje zvláštní silou Ducha svatého, proto jsou ještě více povinni šířit a bránit víru slovem i skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové.

Čím více vrůstá křesťan do své víry, tím více zjišťuje, že musí svou víru chránit v nových a neočekávaných zatěžkávacích zkouškách, v nichž musí obstát. Nezřídka musí čelit otevřenému i skrytému pronásledování. Na druhé straně jeho víra není jen jeho soukromou věcí. Naopak – křesťan dluží všem lidem svědectví slova a křesťanského života.

Ve svátosti biřmování nabízí Bůh dospívajícím a dospělým možnost nebýt ani v nejtěžších životních zkouškách sám a bez pomoci. Křesťan biřmováním více vrůstá do společenství s Bohem a lidmi.

Svátost biřmování se uděluje jen jednou za život. Žadatel musí být pokřtěný. Vybírá si nové jméno některého svatého jako svého patrona.

Biřmování uděluje biskup, mimořádně kněz. Po modlitbě o dar Ducha Svatého biřmující položí ruku na hlavu biřmovaného a křižmem (posvěceným olejem) mu udělá na čele kříž se slovy: ……. přijmi pečeť daru Ducha svatého.

Podmínky k biřmování

  • věk alespoň patnáct let (horní hranice neexistuje)
  • kmotr již biřmovaný
  • dostatečná příprava

 

Další informace k tématu:

Biřmování krok za krokem