Společenství mladých

Obvykle se schází v pátek večer po mši svaté ve farní klubovně-učebně.