Ministranti

Ministranti v naší farnosti jsou otevřeným společenstvím každému stavu i věku. Formace je vedena operativně před i po bohoslužbách. Ti, kteří ministrují delší dobu předávají své zkušenosti mladším a nově příchozím. Mimořádné schůzky se konají vždy před většími svátky, kterými jsou pro nás Vánoce a Velikonoce, kdy se postupně prochází jednotlivé části obřadů s upozorněním na správná provedení jednotlivých úkonů, aby byla podtržena důstojnost slavení liturgie.

Snažíme se, aby každý ministrant byl opravdovým platným pomocníkem při mši svaté soužícímu knězi. Do našich řad rádi uvítáme nové holky a kluky cca od 6 let se zájmem o pravidelnou službu u oltáře.

Kontaktní osoba – Vojtěch Smolák
tel.     : +420 734 396 141
e-mail: smolak.vojtech@dihk.cz