Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti

děkanství Lanškroun

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti

děkanství Lanškroun

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti

děkanství Lanškroun

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti

děkanství Lanškroun

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti

děkanství Lanškroun

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti

děkanství Lanškroun

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti

děkanství Lanškroun

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti

děkanství Lanškroun

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti

děkanství Lanškroun

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti

děkanství Lanškroun

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti

děkanství Lanškroun

Římskokatolická farnost
děkanství Lanškroun

Vítejte na stránkách farního společenství!

Aktuality

Více zpráv

Farnost Lanškroun

Farnost leží v nejvýchodnějším, Ústeckoorlickém vikariátu Královéhradecké diecéze. Je jednou z jeho 51 farností.

Správcem farnosti je P. Zbigniew Czendlik, děkan farnosti Lanškroun, navíc je pověřen správou farností Luková a Žichlínek a kostelů v Albrechticích, Sázavě a Horním Třešňovci.

Ve farní kanceláři pomáhá pastorační asistentka Hana Skalická.

 

Fotogalerie

K zamyšlení

Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování.

Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu 

projít temnotou, nenechat se přemoci strachem...

www.pastorace.cz

Pro zasmání

Hospodin prochází starým Orientem a hledá někoho, kdo by ho přijal. Přichází do Egypta k faraónovi. „Faraóne, já jsem Hospodin, Bůh celé země. Chceš mě přijmout?“ Faraón si mne bradu a říká: „To půjde těžko. Bohem jsem v Egyptě já! Nemohu tě přijmout.“ Hospodin prochází zemí dál, až přijde do Babylónu. Přijde k babylónskému králi a nabízí se mu: „Nechceš mě přijmout za svého Boha?“ I babylónský král říká: „Víš, to bude těžké. My už tady máme toho Marduka. To by byly zase nějaké novoty…“ Tak prochází Hospodin zemí dál, až potká Mojžíše. „Mojžíši, nechceš mě přijmout za svého Boha?“ Mojžíš říká: „No, koneckonců proč ne. Ale co mi za to dáš?“ „Dám ti přikázání.“ Mojžíš se zamyslí a říká: „A co za něj budeš chtít?“ „Nic.“ „Nic? Tak to mi jich dej deset!“