Modlitby matek

Setkání jsou v úterý v 18.30 hodin ve farní klubovně po mši svaté s výjimkou prvního úterý v měsíci.
Vedoucí skupinky je Gábina Smoláková (gabriela.smolakova@seznam.cz).