Náboženství

Ve školním roce 2021/2022 se v naší farnosti přihlásilo do náboženství cca ??? dětí ve věku od 6 do 15 let.