Svátost nemocných

Udělení této svátosti je možné po osobní nebo telefonické domluvě s knězem. Tel. +420 775 060 611.