Schola

Zkoušky probíhají každé úterý od 17 hodin ve farní klubovně pod vedením pana Pavla Baroše. Vítáni jsou všichni „zpěváčci“.

Kontaktní osoba – Pavel Baroš
e-mail:   p.baros@tiscali.cz