Svátost křtu

V sobotu 5. 11. 2022 přijaly svátost křtu v naší farnosti tyto děti:

Tobias Fryč,
Anna Lucie Loupalová,
Ester Marie Bašková,
Sára Anna Bašková,
Jonáš Jan Zeman,
Petr Štěpán Zemánek.

Radujeme se a děkujeme spolu s rodiči za dar nového života a přejeme Boží požehnání.