Svátost křtu

V sobotu 10. 12. 2022 přijala svátost křtu v naší farnosti :

Glorie Bernadette Málkov

Radujeme se a děkujeme spolu s rodiči za dar nového života a přejeme Boží požehnání.