Svátost křtu

V sobotu 22. 6. 2024 přijaly svátost křtu v naší farnosti tyto děti:

Justin Herman Clarke
Vincent Jan Borkovec
Victoria Helena Štefan.

Radujeme se a děkujeme spolu s rodiči za dar nového života a přejeme Boží požehnání.