Svátost křtu o slavnosti Nejsvětější Trojice

V neděli o slavnosti Nejsvětější Trojice 12. 6. 2022 při mši svaté byl v naší farnosti pokřtěn Lukáš Kalina.
Radujeme se a děkujeme spolu s jeho rodiči za dar nového života a přejeme Lukáškovi Boží požehnání.

SS