2. velikonoční neděle – neděle Božího milosrdenství

2. velikonoční neděle měla v naší farnosti slavnostní ráz hned z několika důvodů.

Na jejím začátku se představilo 6 dětí, které 26. 5. 2024 poprvé přistoupí k prvnímu svatému přijímání. Doprovoďme je k tomuto dnu svými modlitbami.

Svůj svatební den, který prožili přesně před 45 lety, si připomněli a požehnání do dalšího života přijali manželé Míša a Jirka Kráčmarovi – je krásné, že jsme mohli tuto událost s nimi sdílet.

Obdarováním pro všechny byla přítomnost písničkáře Pavla Helana, který nám nejen zahrál a zazpíval, ale podělil se s námi i o svou zkušenost setkání se vzkříšeným Ježíšem. Po mši svaté ještě přidal písničku pro děti.

Z této liturgie jsme odcházeli plni krásných dojmů a radosti a na sluníčku před kostelem, v cukrárně i farní kavárně někteří ještě pokračovali ve vzájemném sdílení a slavení neděle.

HS