2. velikonoční neděle

2. velikonoční neděle měla v naší farnosti slavnostní ráz hned z několika důvodů.

Na začátku mše svaté se představilo 12 děti, které  18. 6. 2023 poprvé přistoupí ke svatému přijímání.
Provázejme je svými modlitbami.

Během slavení liturgie jsme pak do našeho společenství přijali malého Jonáše Martina Kráčmara, jemuž byla udělena svátost křtu.

O zpěv se postarala schola pod vedením pana Pavla Baroše.