9. 05. 2024 | 5. výročí úmrtí jáhna Karla Tuháčka

Letos  je  to  již  5 let od úmrtí Mgr. Karla Tuháčka, který v naší farnosti sloužil jako trvalý jáhen.
Zemřel 9. 5. 2019, pohřben 20. 5. 2019.