6. velikonoční neděle – narozeniny našeho jáhna Vojty

6. velikonoční neděle měla v naší farnosti slavnostní ráz. Důvodem bylo významné životní výročí našeho jáhna Vojty Smoláka. Na začátku mše svaté mu proto pan farář a zástupci farnosti blahopřáli a poděkovali za jeho službu. Po jejím skončení pak následoval symbolický přípitek. Vojtovi děkujeme za pohoštění a přejeme do dalších let zdraví, štěstí, spokojenost, dary Ducha svatého a Boží požehnání. Jsme rádi, že ho ve farnosti máme!

HS