Adventní duchovní obnova 26. 11. 2022 – pozvánka – pozor změna programu

V sobotu 26. 11. 2022 se v naší farnosti uskuteční adventní duchovní obnova.
Vstupem do období příprav na narození Spasitele nás bude provázet P. Jan Linhart ze Skutče.
Zveme všechny na příjemné setkání s milým knězem a vášnivým cestovatelem, který má vzácný dar hovořit o Bohu moudře a srozumitelným jazykem.
Přednášková část se uskuteční v restauraci U Pastýře. Ranní a večerní mše svaté budou v kostele sv. Václava.
Program:
8.30    mše svatá sv. Václav (P. Jan Linhart)
9.30   – 11.30  – blok přednášek s přestávkou na malé občerstvení
13.30 – 16.00 – příležitost k duchovnímu rozhovoru nebo ke slavení svátosti smíření
18.00 – mše svatá sv. Václav (P. Zbigniew Czendlik)