Adventní duchovní obnova 26. 11. 2022

V sobotu 26. 11. 2022 se v naší farnosti uskutečnila plánovaná adventní duchovní obnova s P. Janem Linhartem ze Skutče.

Zahájena byla v kostele sv. Václava slavením mše svaté. Poté jsme se přesunuli do restaurace U Pastýře a následovala dvě inspirativní zamyšlení a prostor pro naše otázky.

Odpoledne pak bylo vyhrazeno na duchovní rozhovory a přijetí svátosti smíření.

Děkujeme P. Linhartovi, že si i přes svou vytíženost udělal na nás čas a přejeme Boží požehnání pro jeho službu.

HS