Adventní duchovní obnova 9. 12. 2023 – pozvánka – POZOR ZMĚNA

V sobotu 9. 12. 2023 se v naší farnosti uskuteční adventní duchovní obnova.
Vstupem do období příprav na narození Spasitele nás bude provázet P. Miloš Szabo z farnosti sv. Gotharda Praha – Bubeneč.
Celý program adventní duchovní obnovy bude probíhat v kostele sv. Václava.
Program:
8.30 mše svatá sv. Václav (P. Miloš Szabo)
9.15 – 10.00  – přednáška v kostele sv. Václava
10.00 – 10.15  přestávka na malé občerstvení
10.15 – 11.00 – přednáška v kostele sv. Václava
13.30 – 14.45 – příležitost k duchovnímu rozhovoru nebo ke slavení svátosti smíření v kostele sv. Václava
18.00 – mše svatá sv. Václav (P. Zbigniew Czendlik)