Adventní duchovní obnova 9. 12. 2023 – pozvánka

V sobotu 9. 12. 2023 se v naší farnosti uskuteční adventní duchovní obnova.
Vstupem do období příprav na narození Spasitele nás bude provázet P. Miloš Szabo z farnosti sv. Gotharda Praha – Bubeneč.
Přednášková část se uskuteční v restauraci U Pastýře. Ranní a večerní mše svaté budou v kostele sv. Václava.
Program:
8.30 mše svatá sv. Václav (P. Miloš Szabo)
9.15 – 10.00  – přednáška
10.00 – 10.15  přestávka na malé občerstvení
10.15 – 11.00 – přednáška
13.30 – 14.45 – příležitost k duchovnímu rozhovoru nebo ke slavení svátosti smíření
18.00 – mše svatá sv. Václav (P. Zbigniew Czendlik)