Adventní duchovní obnova 9. 12. 2023

V sobotu 9. prosince proběhla v naší farnosti duchovní obnova, kterou tentokrát vedl P. Miloš Szabo z farnosti sv. Gotharda Praha – Bubeneč.
Po ranní mši sv. následovala dvě zamyšlení o našem vztahu k Bohu a našich vztazích s lidmi. Díky množství podnětných myšlenek a živému a věcnému stylu jejich prezentace poskytly obě úvahy řadu námětů k zamyšlení. Přednášky byly nakonec odměněny spontánním potleskem účastníků a jejich obsah byl i námětem některých diskuzí během přestávek na občerstvení. V odpoledních hodinách pak následovala příležitost ke svátosti smíření. Celá akce se dle mého názoru vydařila a poskytla účastníkům možnost ke krátkému adventnímu zastavení a je možná škoda, že ji tentokrát nevyužilo ještě více farníků.

Jaroslav Resler

foto Miroslav Kuťák