Betlémské světlo v Lanškrouně

Plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny, představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Rozvoz světla zajišťují skauti a skautky z celého světa. Do České republiky ho od roku 1990 z Rakouska dovážejí brněnští skauti. Do Lanškrouna ho rok co rok dováží lanškrounští skauti, a tak tomu bylo i v sobotu 17. 12. 2022, kdy se čtyřčlenná skupinka skautských vedoucích z lanškrounského střediska Zubr a Dikobraz Lanškroun, z.s., vydala vlakem do České Třebové, kde vyzvedla Betlémské světlo. Se světlem hořícím v petrolejové lampě doputovala zpět do Lanškrouna.

Detailnější zápis z akce naleznete na následujícím odkaze na skautských stránkách: https://www.skaut-lanskroun.cz/kronika/dovoz-betlemskeho-svetla-do-la-ocima-daniela

V pátek 23. 12. 2022 jste zváni na tradiční předávání Betlémského světla ve vestibulu lanškrounské radnice, a to od 9 do 12 hodin. Další možnost vyzvednutí bude o den později 24. 12. 2022 v kostele sv. Václava po mši svaté pro děti (cca v 15. 30) a po půlnoční mši svaté.

Přeji pěkné svátky, klid a pohodu.

Daniel Kuťák