Ekumenická bohoslužba 28. 5. 2023 – pozvánka

V neděli 28. 5. v 15 hodin bude v kostele sv. Václava ekumenická bohoslužba. Poté bude následovat setkání na farní zahradě s malým občerstvením.
Buchty z domácích zdrojů uvítáme.

SS