Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Václava

V neděli 28. 5. 2023 v 15 hodin na slavnost Seslání Ducha Svatého se  v kostele sv. Václava konala ekumenická bohoslužba.

Pozvání přijal duchovní církve Českobratrské evangelické – David Najbrt

Po bohoslužbě následovalo setkání na farní zahradě s malým pohoštěním.
Děkujeme všem, kteří přišli, farníkům za pomoc při organizaci a těšíme se na další společnou akci.

 

SS