Fotogalerie

30.05.2023

Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Václava

V neděli 28. 5. 2023 v 15 hodin na slavnost Seslání Ducha Svatého se  v kostele sv. Václava konala ekumenická bohoslužba. Pozvání přijal duchovní církve Českobratrské evangelické – David Najbrt Po bohoslužbě následovalo setkání na farní zahradě …

Více

22.05.2023

Slavnost Nanebevstoupení Páně 21. 5. 2023

V neděli o slavnosti Nanebevstoupení Páně 21. 5. 2023 při mši svaté přistoupili k prvnímu svatému přijímání děti Žofie Kráčmarová a František Kráčmar.   Na tuto bohoslužbu přijali pozvání také rodiče a kmotři dětí pokřtěných v našem kostele …

Více

03.05.2023

Artevíkend neboli Umělecko – duchovní program pro katechety

ČTYŘI KOČKY NA CESTÁCH Ve dnech 28. 4. – 1. 5. 2023 se konal na Hoře Matky Boží v Králíkách Artevíkend neboli Umělecko – duchovní program pro katechety. Akci pořádalo Katechetické a pedagogické centrum královehradeckého biskupství. Katecheté, …

Více

24.04.2023

23. 4. 2023 mše svatá ke cti sv. Jiří

Při nedělní mši svaté 23. 4., den před svátkem sv. Jiří – patronem skautů, jsme nejen vzpomínali na všechny, kteří v lanškrounském středisku Zubr a Dikobraz kdysi působili a již nás předešli na věčnost, ale …

Více

18.04.2023

2. velikonoční neděle

2. velikonoční neděle měla v naší farnosti slavnostní ráz hned z několika důvodů. Na začátku mše svaté se představilo 12 děti, které  18. 6. 2023 poprvé přistoupí ke svatému přijímání. Provázejme je svými modlitbami. Během slavení liturgie jsme pak do …

Více

14.04.2023

TIP NA VÝLET – Kaplička u Panny Marie

TIP NA VÝLET – Kaplička u Panny Marie Kaplička u Panny Marie na katastru Horního Houžovce je snadno dostupná. Při směru od Lanškrouna motorizovaný výletník ve Skuhrově odbočí doprava na polní cestu a pokračuje severním …

Více

04.04.2023

Misijní koláč neděle 2. 4. 2022

V neděli 2. 4. 2022 se v naší farnosti uskutečnila akce „Misijní koláč“. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili. Nabídka dobrot byla opravdu pestrá: různé druhy sladkých zákusků, koláčků, slané pečivo, nudle do sváteční …

Více

01.04.2023

Farní degustace vína

V pátek 31. 3. 2023 po mši svaté se uskutečnilo v restauraci u Pastýře farní setkání, při kterém nám manželé Esterkovi z Mutěnic nejen nalévali víno z jejich rodinného vinařství, ale také nám vyprávěli o …

Více

04.03.2023

Postní duchovní obnova

V sobotu 4. března se v naší farnosti uskutečnila postní duchovní obnova. Svými myšlenkami nás přijel tentokrát obohatit P. Marian Pospěcha. Začali jsme v 8.30 mší svatou v kostele sv. Václava. V promluvě zazněla slova …

Více

25.12.2022

Vánoce v naší farnosti

Na Štědrý den byla v 15 hodin mše svatá pro děti. Slavnostní vánoční atmosféru navodila nejen krásná výzdoba v kostele, Betlém s Ježíškem v jesličkách, ale také koledy v podání naší dětské scholy. Půlnoční mše svatá …

Více

21.12.2022

Betlémské světlo v Lanškrouně

Plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny, představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Rozvoz světla zajišťují skauti a skautky z celého světa. …

Více