Fotogalerie

07.04.2024

2. velikonoční neděle – neděle Božího milosrdenství

2. velikonoční neděle měla v naší farnosti slavnostní ráz hned z několika důvodů. Na jejím začátku se představilo 6 dětí, které 26. 5. 2024 poprvé přistoupí k prvnímu svatému přijímání. Doprovoďme je k tomuto dnu svými …

Více

28.03.2024

Misijní koláč neděle 24. 3. 2024

Na květnou neděli 24. 3. 2024 se v naší farnosti už tradičně uskutečnila akce „Misijní koláč“, kterou pravidelně organizuje paní katechetka Lída Šebrlová s pomocí dalších katechetů a dobrovolníků. Různých zákusků, koláčů, sušenek atd. byl …

Více

11.03.2024

Postní duchovní obnova 9. 3. 2024 – ohlédnutí

V sobotu 9. 3. 2024 proběhla v naší farnosti postní duchovní obnova. Provázel nás tentokrát P. Jan Pacner z Brna. Po ranní mši svaté jsme vyslechli dvě přednášky, které byly tematicky zaměřené na správné chápání …

Více

03.02.2024

Úklid vánoční výzdoby v kostele sv. Václava

Ve čtvrtek 1. 2. 2024 se uskutečnila brigáda na úklid vánoční výzdoby v kostele sv. Václava. Sešlo se nás 24 a vše bylo brzy hotovo. Po práci následovalo malé občerstvení. Děkujeme všem, kteří přišli a …

Více

26.12.2023

Vánoční svátky v naší farnosti

Čtvrtá neděle adventní byla letos zároveň Štědrým dnem, proto jsme se potkali v kostele už ráno, kdy byla sloužena adventní mše svatá. Odpoledne v 15 hodin se pak již slavila vánoční mše svatá pro rodiče s …

Více

11.12.2023

Svátost křtu v druhou neděli adventní

V neděli 10. 12. 2023 jsme do našeho farního společenství s radostí přivítali dvě holčičky, které přijaly svátost křtu: Nikolku Zdislavu Lipovskou a Terezku Ludmilu Řezáčovou.  Přejeme oběma rodinám Boží požehnání a pomoc, radujeme se …

Více

10.12.2023

Adventní duchovní obnova 9. 12. 2023

V sobotu 9. prosince proběhla v naší farnosti duchovní obnova, kterou tentokrát vedl P. Miloš Szabo z farnosti sv. Gotharda Praha – Bubeneč. Po ranní mši sv. následovala dvě zamyšlení o našem vztahu k Bohu a …

Více

04.12.2023

Svátost křtu při nedělní mši svaté

V neděli 3. 12. 2023 při mši svaté byl v naší farnosti pokřtěn Vojtěch Tomáš Sedlák. Kmotry mu byli kromě dospělých také jeho kamarádi – sousedé z ulice. Je pěkné, když si děti dokáží povídat o …

Více

24.11.2023

Brigáda u kostela sv. Anny

V tomto týdnu (úterý a čtvrtek) se uskutečnil tradiční podzimní úklid v okolí kostela sv. Anny. Děkujeme panu Vávrovi za odvoz shrabaného listí a všem brigádníkům za ochotnou pomoc. HS  

Více

20.11.2023

Farní výlet do Pavlova

17. listopadu 2023 v 9 hodin jsme vyrazili na společný výlet do Pavlova. Cestou jsme navštívili zámek v Moravském Krumlově. Zde jsme měli domluvenou komentovanou prohlídku Slovanské epopeje od Alfonse Muchy. Poté jsme se zastavili v Popicích …

Více