Jak církev pomáhá Ukrajině

Válečná situace na Ukrajině vyvolala obrovskou vlnu solidarity s ukrajinskými občany rovněž v rámci katolické církve v České republice.
Diecéze, řády, farnosti ale i jednotlivá společenství věřících se ihned zapojily do pomoci této zemi a jejím uprchlíkům.

odkaz na článek z webu „církev.cz“