Kolaudace varhan v kostele sv. Maří Magdalény

Dne 14. 9. 2023 proběhla kolaudace varhanního stroje v kostele sv. Maří Magdalény.
Přítomni byli:
Jaroslav Dajč – za farnost Lanškroun,
Stanislav Skalický – za farnost Lanškroun,
Marie Heinrichová – MěÚ Lanškroun,
PhDr. Petr Koukal, Ph.D. –  NPÚ ÚOP Telč,
Václav Uhlíř – diecézní organolog,
Ivan Červenka – varhanář – restaurátor,
Jiří Červenka – varhanář,
Pavel Červenka – varhanář,

Přítomní si prohlédli dokončené práce na varhaním stroji. Byly provedeny funkční a zvukové zkoušky. Všechny práce proběhly v souladu s restaurátorským záměrem a platným závazným stanoviskem. Do budoucna je ještě dořešit restaurátorskou obnovu dekoru varhaní skříně.
Poděkování za záchranu a obnovu hodnotného varhanního nástroje patří varhanářům a zejména všem farníkům v čele s duchovním správcem.