Misijní koláč neděle 10. 4. 2022

V neděli 10. 4. 2022 se v naší farnosti uskutečnila akce „Misijní koláč“. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili, ať už donesením výrobků, balením, prodejem… Nabídka dobrot byla opravdu pestrá: různé druhy sladkých zákusků, koláčků, slané pečivo, nudle do sváteční polévky, perníkoví velikonoční zajíčci, pivo z Neratova atp.

Zvláštní poděkování patří paní Ludmile Šebrlové, která tuto akci již mnoho let pravidelně organizuje.

Výtěžek z prodeje činil 13 000,- Kč, bude odeslán na účet Papežského misijního díla v ČR. 

Je pěkné, že dokážeme myslet i na druhé a touto formou pomáhat.

HS