Misijní neděle 22. 10. 2023

Při mši svaté byl v naší farnosti pokřtěn Alexandr Samuel Beljak.
Radujeme se a děkujeme spolu s jeho rodiči a přejeme Alexandru Samuelovi Boží požehnání.

 

Na tuto bohoslužbu přijali pozvání i rodiče a kmotři dětí pokřtěných v našem kostele přibližně před jedním rokem.

 

Po mši  se jako každoročně 3. říjnovou neděli  uskutečnila akce „Misijní koláč“. 

Děkujeme všem, kteří se nějakým způsobem podíleli, ať už pomocí s prodejem, napečením koláčů a jiných dobrot, dovezením uzenin, zajištěním piva z Nerarova atd. atd. a především Lídě Šebrlové, která vše organizačně zaštítila. Děkujeme i těm, kteří se připojili svou modlitbou.

Výtěžek z prodeje činil 17 721,- Kč, v kostele (mimořádná sbírka na papežská misijní díla) se vybralo 13 769,- Kč.

Vzadu v kostele jsou ještě k rozebrání, popř. za dobrovolný příspěvek tiskoviny vydané Papežským misijním dílem v ČR – kalendáře, brožurky, zp ravodaje atp.

HS