Misijní neděle 23. 10. 2022

V neděli 23. 10. 2022 se v naší farnosti uskutečnila akce „Misijní štrůdlování“.  Celou akci zorganizovala paní Lída Šebrlová, za což jí patří velký dík.

Děkujeme i všem, kteří přinesli výrobky k prodeji i těm, kteří si je zakoupili. Děkujeme i za modlitby na tento úmysl.

Výtěžek z prodeje činil 10 227,- Kč, v kostele (mimořádná sbírka na misie) se vybralo 8 165,- Kč.

Ve farnosti Žichlínek se vybralo  1660,- Kč. Celkem tedy odesíláme na Papežská misijní díla částku 20 052,- Kč.

Vzadu v kostele ještě zůstaly tiskoviny vydané Papežským misijním dílem v ČR – kalendáře, brožurky, růžence – i jejich zakoupením můžete ještě na misie přispět.

HS