„Noc kostelů“ v pátek 2. června 2023 v kostele sv. Václava

V pátek po bohoslužbě slova zůstaly dveře našeho farního kostela sv. Václava otevřené pro návštěvníky akce „Noc kostelů 2023“.

V prostoru kostela bylo možné si prohlédnout výstavu fotografií, zajímavé náboženské knihy a publikace, počítačovou projekci z Lurd a ze Svaté země promítanou na plátno, instalaci ručně vyráběných biblických postaviček a liturgické oděvy a předměty.
Pro zájemce byl připraven poutavý a zajímavý výklad o historii kostela a prohlídka interiéru s komentářem. Velmi příjemnou a vlídnou atmosféru se podařilo navodit hudebníkům a zpěvákům naší scholy. Návštěvníci mohli také zapálit svíčku nebo „vložit“ svá poděkování a starosti napsané na lístečcích do připravené krabičky s tím, že na tyto úmysly bude sloužena mše svatá dne 24. 6. 2023 v 18 hodin v kostele sv. Maří Magdalény.
Pro děti byly u vchodu připravené listy k vyluštění a domalování a každý, kdo přišel, si mohl odnést na památku krásně zdobený perníček.

Velký dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě, zvláště manželům Martině a Pavlovi Dolečkovým (květinová výzdoba a průvodcování), Janě a Mírovi Kuťákovým (výstava fotografií a knih), Marii Tuháčkové (biblické postavičky), Marii Bednářové (perníčky), Janu Šebrlovi (počítačová projekce) Pavlovi Barošovi (vedení scholy), zpěvákům a hudebníkům.

HS

foto Hana Skalická

foto Vojtěch Smolák