„Noc kostelů“ v pátek 7. června 2024

„Noc kostelů 2024“ jsme v letošním roce připravovali ve spolupráci se sborem církve evangelické v Lanškrouně a paní Vladimírou Jetmarovou, vedoucí smíšeného pěveckého sboru Lanškroun.

V objektu sboru ČCE byl od 17 hodin pro nejmenší účastníky připraven „hravý“ program. A protože mottem letošního ročníku bylo srdce, nemohlo se začít ničím jiným než tím, že děti měly najít 7 srdíček s křesťanskými symboly. Kdo papírové srdíčko našel, mohl k němu přidat další, na které sám překreslil daný symbol. Poté následovaly hry na zahradě a v 18.30 program pokračoval koncertem smíšeného sboru v modlitebně.

V kostele sv. Václava se konala pravidelná bohoslužba v 18 hodin a po ní až do 19.30 zpívala a hrála schola, kterou vede pan Pavel Baroš. Ve 20 hodin pak byla připravena komentovaná prohlídka kostela, o níž se postaral pan Pavel Doleček. Po jejím ukončení již dostal prostor smíšený pěvecký sbor a jeho hosté. Účastníci si také mohli prohlédnout liturgická roucha a předměty, nahlédnout do sakristie a seznámit se s různými poutními místy v Evropě prostřednictvím prezentace fotografií, kterou připravil pan Standa Skalický. Návštěvníci, kteří měli zájem, mohli zapálit svíčku nebo vložit svá poděkování a prosby napsané na lístečcích do přichystané krabičky s tím, že za tyto úmysly bude sloužena mše svatá v pátek 14. 6. 2023 v 18 hodin v kostele sv. Václava. Stejně jako vloni vytvořila Maruška Bednářová pro příchozí malé dárečky v podobě krásně ozdobených perníčků s citáty. Rozcházeli jsme se kolem 21.30 s požehnáním, které na závěr udělili společně evangelický farář David Najbrt a jáhen Vojta Smolák.

Kostel sv. Anny se otevřel od 19 do 20 hodin. Návštěvníci si mohli samostatně prohlédnout všechny prostory a poslechnout si varhanní skladby v podání Rity Smolákové.

Velký dík patří všem, kteří se na této akci podíleli.

HS