Postní duchovní obnova

V sobotu 5. března se v naší farnosti uskutečnila postní duchovní obnova. Jejím průběhem nás provázel P. Prokop Brož z Hradce Králové. Začínala ranní mši svatou u sv. Václava. Byla zakončena požehnáním manželům Šikulovým, kteří Bohu děkovali za 60 let společného života.
Dopolední i odpolední přednášky proběhly v prostorách restaurace U Pastýře.
Hlavním tématem byla především naděje. Naděje na život věčný v nebi z pohledu perspektivy Ježíšova kříže a vzkříšení.
Vzhledem k válečné situaci na Ukrajině byly přítomnými diskutovány i aktuální otázky reflektující působení zla ve světě a boj proti němu. Po odpolední části byla hojně využita příležitost ke svátosti smíření a duchovním soukromým rozhovorům.
Zúčastnilo se přibližně 50 farníků. Děkujeme P. Prokopovi za jeho návštěvu v naší farnosti a za duchovní povzbuzení.
V návaznosti na duchovní obnovu vznikla spontánní modlitební akce. Kostel sv. Václava je nyní každý den otevřen od 17.00 hodin k soukromé modlitbě a od 17.30 hodin je společná modlitba růžence za ukončení války na Ukrajině.

VS