Postní duchovní obnova

V sobotu 4. března se v naší farnosti uskutečnila postní duchovní obnova. Svými myšlenkami nás přijel tentokrát obohatit P. Marian Pospěcha. Začali jsme v 8.30 mší svatou v kostele sv. Václava. V promluvě zazněla slova o sv. Štěpánovi, který před svou smrtí hledí na „otevřená nebesa a Syna člověka, stojícího po pravici Boží“ – to mu dává sílu a klid a tímto jeho postojem se můžeme inspirovat i my.

Po malé přestávce s občerstvením následovaly 3 promluvy. Zamýšleli jsme se nad jarní přírodou, která postupně rozkvétá – jaro sněženkové, jaro šeříkové a jaro jasmínové v paralele k postní době, životu křesťana a naší víře.

Jen pár slov z toho, co jsme slyšeli:

Sněženky –  ze špinavé hlíny rychle vyrostou čistě bílé květinky, které jsou krásné, ale nevoní a jsou velmi křehké. Brzy odkvétají.

Šeřík je velký keř, z čeledi olivovníkovitých. Nádherně kvete i voní. Plod, kůra, listy a kořeny šeříku však obsahují látku syringin, která při styku s lidskou pokožkou i sliznicí může působit dráždivě a vyvolat alergickou reakci.

Jasmín rozkvétá v posledním jarním období (červen), je nenáročný na půdu, ale velmi náročný na světlo. Jeho vůně je nádherná a užívá se k léčení různých neduhů. Květy tohoto keře jsou hojně využívány v aromaterapii, neboť působí velmi kladně na lidskou psychiku. Vyvolávají pozitivní náladu a mají antidepresivní účinky. Pomáhají v případě velkého stresu, napětí či úzkosti a dokážou poměrně efektivně zklidňovat.

V odpoledních hodinách byla příležitost ke svátosti smíření a duchovním soukromým rozhovorům.
Svátost smíření udělovali P. Marian Pospěcha a P. Miloš Kolovratník z České Třebové.
Děkujeme P. Marianovi za jeho návštěvu v naší farnosti a za duchovní povzbuzení a otci Milošovi za jeho službu ve zpovědnici.

HS