Postní duchovní obnova 9. 3. 2024 – ohlédnutí

V sobotu 9. 3. 2024 proběhla v naší farnosti postní duchovní obnova. Provázel nás tentokrát P. Jan Pacner z Brna. Po ranní mši svaté jsme vyslechli dvě přednášky, které byly tematicky zaměřené na správné chápání a prožívání postní doby v duchu proroka Ozeáše „Chci lásku a ne oběť“. Důležité je soustředit se především na prohloubení a uzdravení vztahů k lidem a k Bohu. Výklad byl prostoupen množstvím příkladů ze života, osobních prožitků a zkušeností  P. Jana Pacnera z pastorační praxe.

O přestávkách mezi jednotlivými body programu jsme se mohli vzájemně sdílet a diskutovat u malého občerstvení.

Odpolední část duchovní obnovy byla věnována slavení svátosti smíření a duchovním rozhovorům s knězem. Tento čas byl využit více než efektivně, původní časový harmonogram se protáhl více než o hodinu. Účast posluchačů byla solidní a nejednalo se jen a pouze o kmenové lanškrounské farníky.

P. Janovi patří velké poděkování za ochotu a laskavost, s jakou se nám věnoval a za inspirativní a praktické podněty. Setkání s ním i s ostatními bylo obohacující a povzbudivé.

Vojtěch Smolák, Hana Skalická