Postní duchovní obnova – pozvánka

V sobotu 9. 3. 2024 se bude v kostele sv. Václava postní duchovní obnova, kterou povede  P. Jan Pacner.

Téma:

Postní doba – odříkání nebo…?
aneb „chci lásku, a ne oběť“ (Oz 6,6)

Program

8.30  mše svatá
 9.15  – 10.00  první blok přednášek
10.15 – 11.00  druhý blok přednášek
13.30 – 15.30 příležitost ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru

 

Životopis P. Jana Pacnera

Po maturitě na třebíčském gymnáziu začal studovat odbornou matematiku na vysoké škole v Brně. Studium nedokončil, v letech 1984-86 absolvoval základní vojenskou službu v Brezně a Lešanech u Prahy. Od roku 1987 studoval teologii v Litoměřicích, v létech 1990-91 v Salzburgu a promoval v roce 1993 na Katolické teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po pastorační praxi ve Žďáru nad Sázavou a jáhenské službě ve Znojmě byl v roce 1995 vysvěcen na kněze a působil jako farní vikář v Křižanově (1995-96) a v Kutné Hoře (1996-98), kde též vyučoval na místním církevním gymnáziu. V letech 1998-2005 byl administrátorem farnosti Brno – Řečkovice.
Od 1. 9. 2005 byl kaplanem Vojenské akademie Vyškov, zároveň působil i v pastoraci brněnských vysokoškoláků a ve farnosti Brno Starý Lískovec. V dubnu 2008 se stal kaplanem Univerzity obrany v Brně. V létě 2019 byl jmenován farářem svatojakubské farnosti v Brně. Během pandemie covidu-19 v Česku na jaře 2020 vykonával službu duchovní krizové pomoci po telefonu.

Jeho dva rodní bratři, Stanislav a Pavel, jsou rovněž kněžími brněnské diecéze.