Postní duchovní obnova

V sobotu 5. 3. 2022 se bude konat postní duchovní obnova s P. Prokopem Brožem.

Program:

 9.30 mše svatá  v kostele sv. Václava

10.30 první promluva v restauraci U Pastýře

14.00 druhá promluva v restauraci U Pastýře

od 15.00 možnost svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru

HS