Postní pokladničky

Děkujeme všem dětem, které se zapojily do akce „postní pokladničky“.
Celková částka z podkladniček činila 4 277,- Kč.
Tyto peníze byly odeslány na účet PMD (Papežská misijní díla), konkrétně na záchranu dětí trpících hladem.
HS