11. 05. 2024 | Pouť na Mariánskou Horu – příprava na biřmování

V sobotu 11. května se uskutečnila pěší Pouť na Mariánskou horu. Společný výlet byl tečkou za několikaměsíční přípravou na biřmování v naší farnosti, které proběhne v neděli 16. června 2024. Sraz u kostela sv. Václava byl v devět hodin dopoledne a dostavila se zhruba polovina účastníků. Několik dalších dorazilo až na samotné cílové místo – k poutnímu kostelu Narození Panny Marie na Mariánské Hoře. Aby cesta lépe ubíhala a účastníci poutě mohli o něčem přemýšlet a projevit zdravou soutěživost, bylo připraveno několik tematických kvízových úkolů. Tyto byly umístěny postupně na sedmi tyčích při cestě, které byly zbarveny dle liturgických barev a u každé čekalo sladké překvapení pro správného luštitele. Otázky sloužily nejen k poučení, ale postupně i k odhalení místa skrytého pokladu, který byl dvěma aktivisty z našich řad velmi rychle nalezen :). Po příchodu do cíle a lehkém odpočinku jsme uskutečnili krátkou adoraci v kostele. Kostel si následně mohli všichni důkladně prohlédnout a návštěvu zpříjemnily tóny varhan, na které zahrála Rita Smoláková. V dobrém rozpoložení se skupinka poté přemístila k nedalekému ohništi, kde byla možnost opéci si buřtík nebo klobásu. Po chladivém zákusku v podobě nanuku byl čas k návratu do Lanškrouna. Ke kostelu sv. Václava skupinka doputovala v odpoledních hodinách, trochu znavená cestou, ale obohacená vzájemným setkáním. Počasí nám přálo a děkujeme srdečně všem, kteří se akce zúčastnili.

Jana Kuťáková, Vojtěch Smolák

foto: Daniel Kuťák