Poutní farní zájezd 8. 5. 2024 Brno, Nesvačilka – pozvánka

ZÁJEZD BRNO A NESVAČILKA     8. 5. 2024

Program:

8.00 odjezd od kostela sv. Maří Magdalény
9.00 – 10.00  – prohlídka jeskyně Blanických rytířů a zážitkové zahrady
v Kunštátu –  Rudce (www.rudka.cz/jeskyne)
11.00 – 12.00 – Mendlovo muzeum na Starém Brně a Mendelův pokoj – prohlídka
(www.mendelmuseum.muni.cz)
12.00 – 13.15 – oběd v Pivovarské restauraci Starobrno
14.00 – 15.30 – Nesvačilka – svěcení kaple – biskup Pavel Konzbul
16.15 – 17.30 –  prohlídka augustiniánského opatství a baziliky na Starém Brně
Návrat mezi 19 a 20 hodinou.

Předpokládané náklady
Senioři a studenti – vstupné do 400,- Kč
Dospělí bez slev – vstupné do 600 Kč
Doprava záleží od počtu přihlášených osob (40 lidí cca 350 Kč/osoba)
Oběd do 240 Kč – nutné nahlásit při přihlášení

Přihlášení je možné v kostele před nebo po mši svaté, na faře, nebo telefonicky, či e-mailem
u H. Skalické (tel. 730 552 040, e-mail: skalicka.hana@dihk.cz)