Pozvánka na II. setkání nad tématy synody

Pozvánka synoda II

 

 

Téma č. 2 – Naslouchání

2_Naslouchat

 

 

Téma č. 6 – Vést dialog v církvi a ve společnosti

6_Vést dialog