Pozvánka na III. setkání nad tématy synody

Pozvánka synoda III