Příprava ke svátosti biřmování

V naší farnosti jsou přípravy na biřmování v plném proudu. Vzhledem k počtu účastníků jsou biřmovanci rozděleny do dvou skupin. Setkání se konají každých 14 dní v pátek večer a nebo v neděli ráno přede mší svatou. Přípravu na biřmování mají na starosti Mgr. Jana Kuťáková a jáhen Mgr. Vojtěch Smolák. Celkově se na svátost biřmování připravuje 25 lidí s minimální absencí.

Mirek Kuťák