Příprava ke svátosti biřmování

16. 6. 2024 se bude v lanškrounské farnosti udělovat svátost biřmování.
K přijetí této svátosti se přihlásilo více než 20 mladých lidí. 
Vzhledem k počtu, kapacitě vhodných prostor a časovým možnostem byli žadatelé rozděleni do dvou skupin. Přípravná setkání se budou konat v pátek večer a v neděli ráno ve farní klubovně, přičemž v obou dnech bude probíráno shodné téma. Každý si tak může vybrat, který den se setkání zúčastní.
Biřmovanci obdrží veškeré materiály také v elektronické podobě pro možnost hlubšího proniknutí
do jednotlivých oblastí.
Přípravu povedou a za její zdárný průběh jsou zodpovědní Jana Kuťáková a Vojtěch Smolák.

Prosíme všechny farníky, aby biřmovance provázeli svými modlitbami.  

Termíny a časy schůzek:

pátek 18.45 hodin a neděle 8.15 hodin

9. a 11. února
23. a 25. února
8. a 10. března
22. a 24. března
5. a 7. dubna
19. a 21. dubna
3. a 5. května
.
Vojtěch Smolák a Hana Skalická