Příspěvek na rehabilitační pobyt pro Pavla

Pavla Waltera v naší farnosti představovat nemusíme – často ho můžeme vidět pomáhat u oltáře jako ministranta nebo jako lektora u ambonu.

Pokud byste mu chtěli pomoci svým darem, aby mohl jet na rehabilitační pobyt, který výrazně pomáhá zlepšit jeho zdravotní obtíže, můžete tak učinit prostřednictvím následujícího odkazu.

Mohl by to být projev praktické lásky v postní době, kterou právě prožíváme.

Příspěvek na rehabilitační pobyt pro Pavla – potřetí