První svaté přijímání

Při nedělní mši svaté 22. 5. 2022 přijaly děti Terezka Beranová, Eliška Řezáčová, Benedikt Doleček a Jáchym Kolomý poprvé eucharistii. Velké poděkování patří jejich rodičům a paní katechetce Rácekové za přípravu dětí a slavnostní liturgie.
K jejímu pěknému prožití přispěla svým zpěvem schola pod vedením Pavla Baroše a krásná květinová výzdoba, o kterou se postaraly Katka Gregorová a Martinka Dolečková. Všem dětem přejeme a vyprošujeme, aby se jejich vztah k Bohu stále prohluboval.

HS
foto ZG