Slavnost Nanebevstoupení Páně 21. 5. 2023

V neděli o slavnosti Nanebevstoupení Páně 21. 5. 2023 při mši svaté přistoupili k prvnímu svatému přijímání děti
Žofie Kráčmarová a František Kráčmar.

 

Na tuto bohoslužbu přijali pozvání také rodiče a kmotři dětí pokřtěných v našem kostele přibližně před jedním rokem.
O krásný hudební doprovod se postarala naše schola pod vedením Pavla Baroše.

Po mši svaté následoval křest dvou dětí – Anežky a Jakuba Konečných.

SS